infoboekje

Infoboekje

Vertrouwens contactpersoon IJsclub Zoeterwoude

De IJsclub Zoeterwoude wil haar leden een veilige (lichamelijke-, geestelijke-, en sociale) omgeving bieden, waar iedereen met plezier bezig kan zijn met haar of zijn sport; schaatsen, wielrennen, skeeleren en droogtrainen en zijn/haar vrijwillige taken kan vervullen.

We doen er met elkaar immers alles aan om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen daarom hebben wij een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft echter uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag is voorgekomen. Binnen de IJsclub Zoeterwoude willen wij dit graag voor zijn.
Dat is dan ook één van de redenen waarom we binnen IJsclub Zoeterwoude een vertrouwens contactpersoon hebben aangesteld. Eén centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan, leuk én veilig is en blijft.

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwens contactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.
Bij een vertrouwens contactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, begeleiders, ouders en medesporters. Wat belangrijk is hierbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en kan op deze manier herhaling voorkomen worden.
Wanneer kun je terecht bij de vertrouwens contactpersoon van IJsclub Zoeterwoude? Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw trainingsgroep juist is, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.
De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en/of gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een medesporter, trainer of begeleider ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging en/of trainingsgroep;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer of begeleider verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;


Hoe vertrouwelijk is een vertrouwens contactpersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwens contactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  • toestemming voor hebt gegeven
  • van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwens contactpersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur.

Bij het afsluiten van het jaar evalueert de vertrouwens contactpersoon of er meldingen zijn geweest, hoeveel meldingen, van welke aard deze meldingen waren, hoe de voortgang en afsluiting zijn verlopen.

Waar is de vertrouwens contactpersoon niet voor?

In principe is de vertrouwens contactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen IJsclub Zoeterwoude-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen IJsclub Zoeterwoude-verband en de betrokkene(n).

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwens contactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwens contactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen IJsclub Zoeterwoude. De vertrouwens contactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. De vertrouwens contactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

In het clusterverband hebben wij gezocht naar een juiste vertrouwens contactpersoon en die binnen de IJsclub Zoeterwoude gevonden in de persoon van Annet Jonk. Annet is al ruim 15 jaar lid van de IJsclub Voorschoten en traint in de ijshal Leiden. In de periode van 2004 t/m 2011 is zij lid geweest van het bestuur, eerst als secretaris en vervolgens als voorzitter. Annet is de moeder van Jacob en Annika Ouweneel en draagt de ijsverenigingen en haar leden een warm hart toe en is graag bereid om mee te denken en te helpen als er onverhoopt problemen zijn of dreigen te ontstaan. Mocht er iets zijn waar je mee zit, aarzel dan niet om contact met haar op te nemen. Je kunt er vanuit gaan dat zij vertrouwelijk met het probleem zal omgaan en alleen in overleg contact op zal nemen met anderen. Annet is te bereiken via e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en telefonisch: 06-52098697 of 071-5790121.